Antoni Cygan

Prof. Antoni Cygan

Kontakt

acygan@asp.katowice.pl

 

Urodzony w Zabrzu w 1964 roku. Studia na Zamiejscowym Wydziale Grafiki 

w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dyplom w roku 1988 w Pracowni Projektowania Graficznego prof. T. Jury, oraz

w Pracowni Malarstwa prof. A. S. Kowalskiego.

Od roku 1992 pracuje w katowickiej Uczelni, obecnie prowadzi Pracownię Rysunku dla studentów lat II-V.

Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, między innymi w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, Lionie, Helsinkach, Opawie.

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Jest autorem kilku cykli Drogi Krzyżowej, między innymi do Bazyliki NMP

w Licheniu oraz parafii Św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie. Zajmuje się również projektowaniem wnętrz kościołów (m. in. kompleksowy projekt wnętrza , ołtarzy, malarstwo w kościele Św. Pawła Apostoła w Zabrzu, Kościół Św. Urbana w Paniówkach, Kaplica Domu Księży emerytów w Katowicach ) .

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na  kadencję 2012-2016.

 

 

 

Professor Antoni Cygan

Contact information

E-mail: acygan@asp.katowice.pl

 

Born in 1964 in Zabrze. Studied at the Academy of Fine Arts in Krakow, branch campus in Katowice. Graduated in 1988 with a degree in Graphic Design at the studio of professor Tomasz Jura and Painting at the studio of professor A.S. Kowalski.

Since 1992 has been working at the Academy of Fine Arts in Katowice, currently as head of drawing studio for 2nd to 5th year students.

Had a number of individual exhibitions in Zabrze, Katowice, Gliwice, Lyon, Helsinki, Opava and others. Took part in numerous collective exhibitions in Poland and abroad. Author of several Stations of the Cross cycles, including the Marian Shrine in Lichen and St. Paul’s Parish in Zabrze-Pawlow. Designer of church interiors (complete interior, altars and paintings at the St. Paul’s Church in Zabrze, St. Urban’s Church in Paniowki, Retired Priests’ Home Chapel in Katowice).

Rector of the Academy of Fine Arts in Katowice in the 2012-2016 term.